Om Oss

Hvem er vi


Hustadvika fotoklubb er en fotoklubb som drives med et hjerte for foto og mennesker. Vi er en fin gjeng som forsøker å komme sammen og dele av våre kunnskaper både ved møter og ved turer rundt omkring.

Vi sender også inn bilder til Juriering i andre klubber og vi Jurierer også for andre klubber. På denne måten kan man utvide sin kunnskap og se hva andre klubber gjør. Det er altså mye spennende som foregår i en fotoklubb.

Vi er medlem i NSFF (Norsk Selskap for Fotografi) som tilbyr turer og kurs samt holder konkuranser for sine medlemmer. Gjennom disse får man også tilbud om fototreff fra andre fotoklubber.

Vi har møter en gang i måneden hvor vi diskuterer hendelser som kommer og har vert. Vi har også vært med under Nordic Light festivalen i Kristiansund hvor mange store og kjente fotografer kommer.


Vi trenger hele tiden nye medlemmer, så vi håper det kan være noen som vil være med i vår klubb. Er vi flere, så kan vi lære mer av hverandre.

Medlemskap

Et medlemskap hos oss koster 700 kroner for et år. I dette inngår også medlemskapet i NSFF

Kontonummer: 4100.70.83481

Send oss gjerne en e-post, så vil vi hjelpe deg å bli medlem. 
 
 
 

Kontakt oss

Navn

Hustadvika Fotoklubb

Postadresse

Nåsvegen 308

Postnummer

6490

Sted

Eide

Organisasjonsnummer

992815876

E-Post

Vedtekter Hustadvika Fotoklubb


Gjeldende vedtekter for Hustadvika Fotoklubb vart godkjent på

klubbmøte 26.mars 2006


§ 1 Formål Hustadvika fotoklubb har som formål å arbeide for auka fotointeresse i distriktet.


§ 2 Medlemskap Alle kan bli medlemmer i klubben. Medlemskapet opphører når kontingent ikke er betalt.


§ 3 Kontingent Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse. Klubbåret blir regnet fra 1. januar til 31. desember.


§ 4 Årsmøte Klubben sin høyeste myndighet er årsmøtet. Hvert medlem har 1 stemme. Endringer av vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall. Det er mulig med benkeforslag på årsmøtet.


§ 5 Organisasjonen I styret skal det være minst 3 medlemmer – leder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer. Styret kan selv leie/velge tilleggshjelp når de finner det nødvendig.


§ 6 Salg av utstyr som klubben eier Hustadvika fotoklubb har som mål å kjøpe utstyr til fremvisning. Dersom klubben ønsker å selge noe av utstyret, skal alle medlemmene få tilbud om kjøp av dette. Styret er ansvarlig for at denne prosedyre blir fulgt.


  • § 7 Styret sine oppgaver:

  • Legge opp møteplan.

  • Skaffe møteprogram, bruke medlemmene i klubben.

  • Jobbe for å holde en god økonomi. Søke om støtte.

  • Legge opp kursvirksomhet.

  • Sørge for kontroll av medlemslister.

  • Sørge for å holde klubben kjent i lokalmiljøet